اخبار

دیدار رئیس ستاد باسازی عتبات عالیات استان سمنان با خانواده شهید عطاالله صحافی

به مناسبت تولد امام حسین(ع) و روز پاسدار جبار دوست محمدیان رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان به همراه رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان سمنان و اعضاء این ستاد با خانواده شهید عطاالله صحافی دیدار کردند .
۱